Produktdetails

Zertifikat

OMS Zertifikat

Zertifizierungsstelle: DVGW-Forschungsstelle Karlsruhe
Zertifizierungsdatum: 16.05.2003

iPERL

Statischer Wasserzähler mit remanenter Magnetfeldtechnologie
Generation: 2
Security Profil: A
Back to list