Produktdetails

Zertifikat

OMS Zertifikat

Zertifizierungsstelle: DVGW Cert GmbH
Zertifizierungsdatum: 15.12.2020

SensoStar

Ultraschall/Mechanisch als Kapsel oder Inliner-Variante Kompaktwärmezähler, Kompaktkältezähler, Kompaktwärme/-kältezähler
Generation: 4
Security Profil: A / B
Back to list